泰国村民

Neste generasjon UNDP

所有的人都有共同的目标。Derfor skreddersyr vi vårt arbeid utifra forutsetningene og behovene til de landene og sam漏斗ene vi samarbeider med。

我们的
任务

Vi arbeider i mer enn 170 land å utrydde fattigdom og redusere ulikhet og ekskludering。Vi hjelper land i deres arbeid med å utvikle godt styresett og lederskap, samarbeidsmuligheter og institutusjonell kapasitet,为å kunne oppnå bærekraftig utvikling。Vi tilbyr vår ekspertise i utviklingsspørsmål og utviklingsvisjonsis, og vår erfaring gjennom flere tiår på landnivå, for å støtte land med å møte deres utviklingsvisjoner。